KLASSIFIKATIONSNÆVN OG ADMINISTRATION

Klassifikationsnævnet består af to medlemmer udpeget af Grønlands Erhverv og to medlemmer udpeget af Visit Greenland A/S samt en formand udpeget af HORESTA.

Nævnets primære opgaver er løbende udvikling af kvalitetsmærkeordningen samt behandling af eventuelle anke- og dispensationssager fra de klassificerede hoteller. Det er ligeledes nævnet der indstiller kriterieændringer til Hotelstars Union i forbindelse med revidering af gældende kriterier.

Sekretariatsfunktionen varetages af HORESTA.

KLASSIFICERING OG INSPEKTIONER

Klassifikation af de deltagende hoteller sker gennem vurdering af virksomhederne på baggrund af over 250 objektive hotelkriterier fastlagt i Hotelstars Union. Der gennemføres inspektionsbesøg en gang årligt i perioden april til juni, hvor det sikres at hver enkelt virksomhed fortsat lever op til de gældende kriterier.

Inspektøren kommer på et anmeldt besøg en gang årligt og gennemgår et repræsentativt udsnit af hotelværelserne samt øvrige arealer og faciliteter til gæsternes rådighed. I særlige tilfælde kan uanmeldte besøg finde sted. Hotellet modtager efter endt besøg en bekræftelse på det opnåede stjerneantal eller en liste over ikke opfyldte kriterier sammen med en frist for opfyldelse af disse. Overskridelse af den fastsatte frist kan få konsekvenser for stjerneantallet.

Stjerneantallet fastsættes på baggrund af inspektørens vurderinger udfra de gældende hotelkriterier. Et kriterium anses som udgangspunkt kun for opfyldt når samtlige værelser lever op til dette eller den pågældende service eller facilitet er offentliggjort for gæsten (f.eks. på hjemmeside, værelsesmappe eller lign.).

VISIT GREENLAND A/S